F. FÖRETAGSAM

Stiftelsen Företagsam bildades 1993 med syftet att "utveckla unga människors självständighet, företagsamhet och lust att lära”. Företagsam har bl a;

 

  • ...skapat modeller för verklighetsbaserat lärande som sprids i skolnätverken Företagargymnasiet och Handelsgymnasiet; modellerna vidareutvecklas av dotterbolaget NOSAB och har också under namnet SEED Russia introducerats i Ryssland

 

  • ...tagit initiativ till certifiering av skolor som utbildar Diplomerade Gymnasieekonomer; verksamheten ligger i dotterbolaget Certifierat i Sverige AB som även handhar Handelns Yrkesnämnds certifiering av gymnasiala handelsutbildningar.

 

  • ...bildat den fristående utvecklingsstiftelsen Samhällsentreprenörerna som tillsammans med Uddevalla kommun driver Lärlingskompassen, har hand om skolinformation i nätverket Gilla Din Ekonomi och tillsammans med andra organisationer bildat föreningen BUNT - Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik

 

  • ...tagit initiativ till den fristående stiftelsen Företagsam Skola i Norrland som delar ut stipendier till elever, lärare och skolledare i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten; verksamheten finansieras genom ett generöst anslag från Kempestiftelsen

 

 

 

För information om verksamheten hänvisas till resp webbplats

 

F. FÖRETAGSAM | 08-783 16 83 | info@foretagsam.se